Irina De Knop

Burgemeester en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Kandidaat partijbestuur

Ik ben kandidaat voor het partijbestuur omdat ik  als burgemeester de vinger aan de pols wil houden, en de partij mee ondersteunen om de nodige aandacht te blijven geven aan de gemeenten, steden en de mandatarissen en burgers die er wonen.

Mijn prioriteiten voor de volgende regeringsdeelname zijn een ‘gezonde economie’, een efficiënte overheid, een rechtvaardig kiessysteem en politiek op basis van gezond verstand.  Nog meer belastingen zouden dodelijk zijn voor onze werknemers, ondernemers en ouderen. We moeten daarbij altijd blijven zorg dragen voor de mensen die dat nodig hebben. 

Daarnaast is het belangrijk dat we kijken naar de lange termijn, en ons niet laten niet laten verleiden tot kortstondig electoraal gewin: dat betekent dat we ook een grondige liberale reflectie maken voor we in een regering stappen.  Eisenhower heeft ooit een mooie uitspraak gedaan:  a people that values his priviliges above his principles soon loses both’. I k denk dat we dit samen moeten bewaken, hoe moeilijk ook.

Ook onze partijwerking kan winnen aan democratisch gehalte door meer lokaal draagvlak te zoeken voor haar beslissingen en de keuze van de kandidaten voor de verschillende verkiezingen.  De partij moet brede steun verwerven en ervaren van alle leden.

Samengevat sta ik voor: 

  1. Vertegenwoordiging van de mensen uit het lokale niveau: mandatarissen en burgers uit de gemeenten en steden
  2. Een ‘democratische partijwerking:  Open VLD en kan door de interne organisatie nog een bredere steun verwerven bij alle leden en zo echt de partij van de burger zijn.
  3. Een politiek die kijkt naar de lange termijn. Teveel politici focussen op de volgende verkiezingen, en niet op hoe onze samenleving best evolueert op een termijn van 10 of 30 jaar. 
  4. Een efficëntere staat, en een democratisch kiessysteem.
  5. De focus op een gezonde economie met aandacht voor zij die zorg nodig hebben. 

(lees hier de integrale versie van mijn motivatie)